Phần mềm -fpermissive và bao gồm các phần mềm không hoạt động trong trình biên dịch linux c

ShiraOzeri 30/07/2017. 1 answers, 115 views
android android c linux jenkins android-ndk

Tôi sử dụng Jenkins để tích hợp một dự án lớn.

Khi tôi xây dựng dự án trong jenkins trên windows meachine, việc xây dựng thành công.

Nhưng, khi tôi xây dựng cùng một dự án trong jenkins trên linux meachine, việc xây dựng đã thất bại.

Tôi nhận được rất nhiều lỗi, như thế này:

cc1: warning: command line option '-fpermissive' is valid for C++/ObjC++ but not for C 

và vấn đề với tên của tệp:

In file included from /var/lib/jenkins/workspace/mt-android-sdk-new/library/src/main/cpp/iprs_audio/iprs_audio_funcs.h:10:0,
          from /var/lib/jenkins/workspace/mt-android-sdk-new/library/src/main/cpp/iprs_audio/iprs_audio_funcs.c:7:
 /var/lib/jenkins/workspace/mt-android-sdk-new/library/src/main/cpp/./iprs_audio/iprs_audio.h:15:40: fatal error: iprs_audio/iprs_audio_defs.h: No such file or directory
  #include                      ^ 

Tên của tệp là: Iprs_audio_defs.h (chữ in hoa)

Trong các cửa sổ, sự khác biệt giữa các chữ cái không thành vấn đề, nhưng trong linux tôi gặp lỗi này. Tôi không thể đổi tên các tập tin vì đây là một dự án lớn và trách nhiệm của tôi chỉ là Jenkins

Có ai giúp đỡ không?

1 Answers


Dan Albert 10/08/2017.

Tôi không thể đổi tên các tập tin vì đây là một dự án lớn và trách nhiệm của tôi chỉ là Jenkins

Thật không may, đây là lựa chọn duy nhất. Linux là trường hợp nhạy cảm.


HighResolutionMusic.com - Download Hi-Res Songs

1 Alan Walker

Different World flac

Alan Walker. 2018. Writer: Shy Nodi;Alan Walker;Fredrik Borch Olsen;James Njie;Marcus Arnbekk;Gunnar Greve Pettersen;K-391;Corsak;Shy Martin;Magnus Bertelsen.
2 Skylar Grey

Everything I Need flac

Skylar Grey. 2018.
3

Tell Me It's Over

4 Ariana Grande

​Thank U, Next flac

Ariana Grande. 2018. Writer: Crazy Mike;Scootie;Victoria Monét;Tayla Parx;TBHits;Ariana Grande.
5 Julian Jordan

Glitch flac

Julian Jordan. 2018.
6 Mesto

Wait Another Day flac

Mesto. 2018.
7 The Chainsmokers

Hope flac

The Chainsmokers. 2018. Writer: Kate Morgan;Chris Lyon;Alex Pall;Andrew Taggart.
8 Anne-Marie

Rewrite The Stars flac

Anne-Marie. 2018. Writer: Benj Pasek;Justin Paul.
9 Ariana Grande

Imagine flac

Ariana Grande. 2018. Writer: Jameel Roberts;Priscilla Renea;Happy Perez;Andrew "Pop" Wansel;Ariana Grande.
10 Rita Ora

Let You Love Me flac

Rita Ora. 2018. Writer: Rita Ora;Easyfun;Fred Gibson;Noonie Bao;LotusIV;Ilsey Juber.
11 Alan Walker

Lily flac

Alan Walker. 2018.
12 Alan Walker

Lost Control flac

Alan Walker. 2018.
13 Emma Hewitt

Take Everything flac

Emma Hewitt. 2018. Writer: G. Emery;E. Hewitt;A. Hewitt.
14 Conor Maynard

How You Love Me flac

Conor Maynard. 2018. Writer: Yoshi Breen;Thom Bridges;Hardwell;Rik Annema;Conor Maynard;Cimo Fränkel;Snoop Dogg.
15 ZAYN

There You Are flac

ZAYN. 2018. Writer: Joe Garrett;Levi Lennox;Michael Hannides;Anthony Hannides;ZAYN.
16 Pollyanna

Starchild flac

Pollyanna. 2018.
17 (G)I-DLE

POP/STARS flac

(G)I-DLE. 2018. Writer: Riot Music Team;Harloe.
18 Fitz And The Tantrums

HandClap flac

Fitz And The Tantrums. 2017. Writer: Fitz And The Tantrums;Eric Frederic;Sam Hollander.
19 Mark Ronson

Nothing Breaks Like A Heart flac

Mark Ronson. 2018. Writer: Thomas Brenneck;Maxime Picard;Ilsey Juber;Conor Szymanski;Clement Picard;Mark Ronson;Miley Cyrus.
20 Alan Walker

I Don't Wanna Go flac

Alan Walker. 2018.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags