Cần chức năng như trình soạn thảo âm thanh lexis cho Android

sp13 01/09/2017. 1 answers, 32 views
android android android-ndk android-ndk audio-recording

Tôi cần chức năng như trình chỉnh sửa âm thanh lexis cho ứng dụng Android của mình. Ai đó có thể gợi ý cho tôi một cái gì đó ?? Các tính năng tôi yêu cầu được nối thêm, hợp nhất, chèn âm thanh vào giữa hoặc chồng chéo bản ghi.

1 Comments
1 ModularSynth 26/07/2017
Tôi có thể đề nghị bạn sử dụng Google.

1 Answers


Soft Tech 27/07/2017.

Tôi đề nghị bạn đi đến một số trang web hướng dẫn, bởi vì đây không phải là một trang web hướng dẫn. Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào trong việc xây dựng ứng dụng đó.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags