Nhập thư viện C / C ++ gốc vào studio android

H4SN 15/03/2017. 0 answers, 357 views
android android c++ android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Tôi đã làm theo các bước sau để bật hỗ trợ gốc. https://developer.android.com/studio/projects/add-native-code.html

Tôi muốn nhập https://github.com/FingerJetFXOSE/FingerJetFXOSE vào các phương thức gốc và gọi phương thức gốc của tôi, dán các nguồn thư viện vào main\cpp wont work.

Có cách nào tôi có thể nhập FingerJetFXOSE không.

3 Comments
Tatsuyuki Ishi 15/03/2017
Đừng mong đợi một thư viện mà không cần bảo trì trong 5 năm để làm việc ngày hôm nay.
H4SN 15/03/2017
nếu nó đã hoạt động cách đây 5 năm, nó sẽ hoạt động ngày hôm nay
Tatsuyuki Ishi 15/03/2017
Dự án bị bỏ rơi có quá nhiều nhược điểm, như lỗ hổng, hiệu suất kém, không có sửa lỗi. Tìm một giải pháp thay thế trước.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags