Không thể tìm thấy CMake trong studio android

ashish mishra 19/12/2016. 3 answers, 4.906 views
android android android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Tôi cần thêm mã C / C ++ vào chương trình Android của mình mà tôi cần LLDB, CMake và NDK. Tôi đã tìm thấy LLDB và NDK trong trình quản lý SDK nhưng CMake bị thiếu ở đó. Tôi đã thử tải xuống thủ công từ trang web chính thức của CMake và phát hiện ra rằng đối với Android, chúng tôi cần SDK tùy chỉnh của CMake.

nhập mô tả hình ảnh tại đây

Như bạn có thể thấy không có tùy chọn nào như CMake.

Bất cứ ai có thể giúp đỡ để tìm phiên bản của CMake cho android? Cảm ơn trước.

UPDATE

Chỉnh sửa: Tôi đã thử CMake từ trang web và một trong thư mục ndk-bundle / build, nhưng cả hai đều đưa ra cùng một lỗi như dưới đây. Vui lòng xem và cho biết liệu bạn có thể tạo ra điều gì đó không và giúp giải quyết vấn đề. Cảm ơn bạn.

Build command failed.

Error while executing 'C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\cmake\bin\cmake.exe' with arguments {-HC:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\src\main\jni -BC:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\.externalNativeBuild\cmake\debug\armeabi -GAndroid Gradle - Ninja -DANDROID_ABI=armeabi -DANDROID_NDK=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\ndk-bundle -DCMAKE_LIBRARY_OUTPUT_DIRECTORY=C:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\build\intermediates\cmake\debug\obj\armeabi -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug -DCMAKE_MAKE_PROGRAM=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\cmake\bin\ninja.exe -DCMAKE_TOOLCHAIN_FILE=C:\Users\amishr33\AppData\Local\Android\sdk\ndk-bundle\build\cmake\android.toolchain.cmake -DANDROID_NATIVE_API_LEVEL=15 -DCMAKE_CXX_FLAGS=-std=c++11 -DANDROID_TOOLCHAIN=clang -DANDROID_STL=gnustl_static}
CMake Error: Could not create named generator Android Gradle - Ninja
Generators
 Visual Studio 15 2017 [arch] = Generates Visual Studio 2017 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 14 2015 [arch] = Generates Visual Studio 2015 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 12 2013 [arch] = Generates Visual Studio 2013 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 11 2012 [arch] = Generates Visual Studio 2012 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "ARM".
 Visual Studio 10 2010 [arch] = Generates Visual Studio 2010 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "IA64".
 Visual Studio 9 2008 [arch] = Generates Visual Studio 2008 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64" or "IA64".
 Visual Studio 8 2005 [arch] = Generates Visual Studio 2005 project files.
                 Optional [arch] can be "Win64".
 Visual Studio 7 .NET 2003  = Deprecated. Generates Visual Studio .NET
                 2003 project files.
 Borland Makefiles      = Generates Borland makefiles.
 NMake Makefiles       = Generates NMake makefiles.
 NMake Makefiles JOM     = Generates JOM makefiles.
 Green Hills MULTI      = Generates Green Hills MULTI files
                 (experimental, work-in-progress).
 MSYS Makefiles        = Generates MSYS makefiles.
 MinGW Makefiles       = Generates a make file for use with
                 mingw32-make.
 Unix Makefiles        = Generates standard UNIX makefiles.
 Ninja            = Generates build.ninja files.
 Watcom WMake         = Generates Watcom WMake makefiles.
 CodeBlocks - MinGW Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - NMake Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - Ninja      = Generates CodeBlocks project files.
 CodeBlocks - Unix Makefiles = Generates CodeBlocks project files.
 CodeLite - MinGW Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - NMake Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - Ninja       = Generates CodeLite project files.
 CodeLite - Unix Makefiles  = Generates CodeLite project files.
 Sublime Text 2 - MinGW Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - NMake Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - Ninja    = Generates Sublime Text 2 project files.
 Sublime Text 2 - Unix Makefiles
                = Generates Sublime Text 2 project files.
 Kate - MinGW Makefiles    = Generates Kate project files.
 Kate - NMake Makefiles    = Generates Kate project files.
 Kate - Ninja         = Generates Kate project files.
 Kate - Unix Makefiles    = Generates Kate project files.
 Eclipse CDT4 - NMake Makefiles
                = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - MinGW Makefiles
                = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - Ninja     = Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
 Eclipse CDT4 - Unix Makefiles= Generates Eclipse CDT 4.0 project files.
Error:executing external native build for cmake C:\Users\amishr33\AndroidStudioProjects\MyApplication\app\src\main\jni\CMakeLists.txt 
2 Comments
Alberto López Pérez 23/12/2016
Bạn đang sử dụng phiên bản Android studio nào? Cố gắng update to the lastest , tôi đã cố gắng cập nhật Android Studio của tôi lên 2.2.3 và bên trong Android SDK -> Công cụ SDK nó xuất hiện với tôi như bạn có thể thấy ở đây: screenshot Tôi hy vọng tôi đã giúp u m8: D Xin lỗi vì đã trả lời một hơi muộn :(
Jon Goodwin 11/01/2017
Bạn đang sử dụng các cửa sổ 32 bit? Android Studio Cmake chỉ hoạt động trên các máy 64 bit. Đó là lý do tại sao bạn không thể tìm thấy Cmake trong trình quản lý SDK.

3 Answers


user2477865 04/04/2017.
 1. Kiểm tra tệp build.gradle của bạn cho mô-đun ứng dụng của bạn

  externalNativeBuild {cmake {path "CMakeLists.txt"}}

 2. loại bỏ phần cmake

 3. tái đồng bộ hóa dự án:
  vào menu Build -> Refersh Lined C ++ Projects

 4. Nhấn chuột phải vào module, chẳng hạn như module ứng dụng, chọn "Link C ++ Project with Gradle" từ menu.

 5. Bạn sẽ thấy một hộp thoại tương tự như hộp thoại thể hiện trong hình bên dưới.

  nhập mô tả hình ảnh tại đây

 6. Nhấp vào OK.


Kiểm tra điều này, tôi nghĩ rằng trang web này giải thích những gì bạn cần:

https://codelabs.developers.google.com/codelabs/android-studio-cmake/index.html?index=..%2F..%2Findex#0

Hãy nhớ kiểm tra "Những gì bạn cần"

Cập nhật:

NDK: https://developer.android.com/ndk/downloads/index.html nguồn: https://developer.android.com/ndk/index.html

CMake: https://cmake.org/files/v3.7/cmake-3.7.1-win64-x64.zip nguồn: https://cmake.org/

LLDB (Chỉ dành cho các hệ thống debain): http://apt.llvm.org/ source: http://lldb.llvm.org/download.html

Khi bạn tải xuống các tệp này, hãy sao chép vào thư mục sdk của bạn (thường là: "C: \ android-sdk \") Bạn có thể bản địa hóa thư mục tại đây:

 1. File -> Cấu trúc dự án vào cấu trúc dự án
 2. Còn lại -> Vị trí SDK

Sau đó, bạn có thể tiếp tục với hướng dẫn trước sau khi tải xuống :)

5 comments
ashish mishra 19/12/2016
nhưng nó không cho biết làm thế nào / nơi để có được CMake cho studio android.
Alberto López Pérez 19/12/2016
Bạn đang tìm kiếm phần "tải xuống"?
Alberto López Pérez 19/12/2016
Kiểm tra liên kết này: developer.android.com/studio/projects/add-native-code.html Nếu bạn có bất kỳ vấn đề gì, hãy cho tôi biết và tôi sẽ sẵn lòng trợ giúp bạn:
ashish mishra 20/12/2016
phần tải xuống yêu cầu mở trình quản lý SDK và tải xuống CMake từ ... nhưng không có tùy chọn CMake trong trình quản lý SDK.
2 ashish mishra 22/12/2016
Tôi đã thử phần đó, tải cmake theo cách thủ công từ trang web của nó và lưu nó vào thư mục sdk. Nhưng nó không hoạt động. Tôi n nghiên cứu của tôi về vấn đề này tôi thấy rằng SDK sử dụng một CMake tùy biến cụ thể cho android, tôi đang cố gắng tìm phiên bản CMake đó.

Sylwester Muzyka 17/01/2017.

Cài đặt lại Android Studio sẽ hữu ích. Tôi đã có cùng một vấn đề và cài đặt lại đã giúp tôi.

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags