Cách tôi định cấu hình hoặc tải xuống cmake trong Android Studio 2.2 trong Công cụ SDK

NishchalAndroid 16/12/2016. 0 answers, 136 views
android android android-studio android-studio android-ndk android-ndk cmake

Tôi đã kiểm tra nhiều câu hỏi nhưng tôi không thể tìm thấy bất kỳ câu trả lời nào và trong ảnh chụp màn hình không hiển thị bất kỳ tùy chọn nào để tải xuống cmake từ Công cụ SDK

tùy chọn tải xuống cmake không được hiển thị trong công cụ sdk

3 Comments
Qamar 16/12/2016
đi với mẫu mã
Kamiccolo 16/12/2016
Bạn có thể mô tả đúng môi trường, những điều bạn đã thử và những thứ bạn cần phải làm?
NishchalAndroid 16/12/2016
Có mệt mỏi một số cách để thiết lập cmake, nhưng tôi không biết làm thế nào nó đang làm việc, tôi chỉ cần tải về Android Studio Endless Tunnel mẫu từ mẫu repo.

No Answers Yet

Related questions

Hot questions

Language

Popular Tags